Prawo pracy to zbiór przepisów, orzeczeń administracyjnych i orzeczeń sądowych, które dotyczą praw związków zawodowych, pracowników i pracodawców.

Celem prawa pracy jest ochrona praw pracowników w miejscu pracy. Obejmuje to tworzenie bezpiecznego środowiska pracy, zapewnianie równej płacy za taką samą pracę bez względu na płeć lub rasę, zakaz dyskryminacji w praktykach zatrudniania, zapobieganie molestowaniu w miejscu pracy i gwarantowanie czasu wolnego na wypadek choroby.

Jak zrozumieć, co to jest godzina przepracowana zgodnie z prawem?

Godziny, w których pracujemy, są często uważane za wskaźnik produktywności lub sukcesu tej osoby. Powszechne jest błędne przekonanie, że ludzie powinni pracować dłużej, ponieważ nie są tak produktywni.

Istnieje wiele opinii na temat tego, co stanowi „legalną” liczbę godzin w tygodniu pracy, ale prawda jest taka, że prawo tylko dyktuje, ile czasu pracodawca może wymagać od pracownika, aby poświęcił go na „pracę”, a nie jak długo pracownik spędza w biurze.

Jakie są technicznie godziny pracy w nadgodzinach?

Pracownicy najemni są uprawnieni do wynagrodzenia za nadgodziny, jeśli nie są zwolnieni zgodnie z ustawą o uczciwych standardach pracy (FLSA). Godziny nadliczbowe liczone są jako 50% więcej niż w normalnym tygodniu pracy.

W większości przypadków jest to pracownik biurowy, który musi pracować w godzinach nadliczbowych, ale są wyjątki. Na przykład niektóre prace biurowe chcą zatrudniać ludzi o elastycznych harmonogramach i pozwalają im pracować w nocy i w weekendy – a wtedy ci ludzie będą również uprawnieni do wynagrodzenia za nadgodziny.

Jakie podstawowe prawa przysługują pracownikom zgodnie z prawem pracy?

Podstawowe prawa pracowników są gwarantowane przez prawo. Jeśli jesteś pracownikiem, masz prawo do ochrony prawnej.

Prawa pracowników są chronione prawem federalnym i stanowym. Przepisy te chronią pracowników przed nieuczciwymi lub niebezpiecznymi warunkami pracy, a także chronią ich przed dyskryminacją ze względu na rasę, płeć, wiek, niepełnosprawność, stan ciąży lub religię.

Pracownicy mają prawo do wynagrodzenia, które jest co najmniej równe płacy minimalnej w ich stanie. Mają również prawo do wynagrodzenia za nadgodziny, jeśli pracują ponad 40 godzin tygodniowo lub 8 godzin dziennie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *