Wolność wypowiedzi jest prawem człowieka. Ale jest wiele innych praw człowieka, które są równie ważne.

Prawo do wolności wypowiedzi jest zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ale istnieje wiele innych praw człowieka, które są równie ważne.

Na przykład prawa osobiste są równie ważne w ochronie dobra i godności ludzi.

Co to jest zniesławienie?

Prawo o zniesławieniu to prawo, które chroni charakter, reputację i dobre imię ludzi przed nieuczciwymi i nieuzasadnionymi atakami. Zgodnie z prawem zwyczajowym jest to oszczerstwo lub zniesławienie, a oba są czynem niedozwolonym.

Oszczerstwo: Składa się z oświadczeń ustnych lub opublikowanych na piśmie lub w dowolnej formie fizycznej.

Zniesławienie: Składa się wyłącznie z pisemnego oświadczenia.

Co to jest oszczerstwo?

Oszczerstwo to niszczenie czyjejś reputacji poprzez fałszywe lub złośliwe oświadczenia. Generalnie, aby ponosić odpowiedzialność za zniesławienie, należy złożyć oświadczenie, które jest fałszywe i szkodzi reputacji innej osoby.

Oszczerstwo może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej za szkody. Zgodnie z prawem zwyczajowym oszczerstwo ograniczało się wyłącznie do wypowiadanych słów; jednak w dzisiejszych czasach został rozszerzony na praktycznie wszystkie rodzaje komunikacji, które przekazują zniesławiające informacje.

Jakie są rodzaje zniesławienia?

1. Zniesławienie: pisemna forma zniesławienia opublikowana w stałej formie, taka jak artykuł w książce lub czasopiśmie.

2. Oszczerstwo: ustna forma zniesławienia, która jest popełniana, gdy ktoś mówi coś o tobie i słyszy to przynajmniej jedna inna osoba.

3. Zniesławienie per se: czyn lub stwierdzenie, które w oczywisty sposób szkodzi twojej reputacji, nie musi zostać udowodnione jako fałszywe.

4. Zniesławienie przez implikację: używanie insynuacji, aby zasugerować coś nieprawdziwego na temat kogoś, kto polega na odbiorcach, którzy sami wypełnią luki, na przykład przez sugerowanie, że coś zostało skradzione lub wywnioskowane w inny sposób, bez dostarczenia dowodów na tę insynuację, ale bez wyraźnego stwierdzenia to też jako fakt.

Co to są uciążliwości publiczne?

Niedogodności publiczne to wszelkie zachowania, które denerwują, przeszkadzają lub powodują niedogodności dla ogółu społeczeństwa.

Uciążliwość publiczna to każde zachowanie, które denerwuje, przeszkadza lub przeszkadza ogółowi społeczeństwa. Nie jest to przestępstwo, ale wykroczenie w prawie zwyczajowym. Definicja tego, co stanowi uciążliwość publiczną, różni się w zależności od jurysdykcji. Niektóre przykłady typowych uciążliwości to zaśmiecanie, wandalizm, zanieczyszczenie hałasem i nadmierna emisja hałasu (np. głośna muzyka).

Jak mogę się chronić w Internecie?

Ustawa o ochronie danych to ustawa, która chroni dane osobowe, regulując ich gromadzenie, przechowywanie, dostęp i usuwanie.

Ważne jest, aby wiedzieć o ustawie o ochronie danych, ponieważ może ona służyć jako punkt odniesienia dla przepisów dotyczących prywatności w Internecie w innych krajach.

Ustawa o ochronie danych jest starym prawem – powstała w 1984 roku. Oznacza to, że od tego czasu wprowadzono wiele nowych technologii, które nie są odpowiednio uregulowane w ustawie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *