Arbitraż handlowy to proces używany do rozstrzygania sporów między dwiema stronami. Proces podlega zbiorowi zasad i jest nadzorowany przez arbitra. Rozprawy arbitrażowe są zazwyczaj prywatne i bez udziału ławy przysięgłych lub sędziego.

Arbitraż handlowy może być tańszy, szybszy i skuteczniejszy niż postępowanie sądowe, ponieważ jest to bardziej nieformalny proces z mniej formalnymi zasadami.

5 głównych sektorów arbitrażu handlowego

Arbitraż handlowy można wyjaśnić jako proces rozwiązywania sporów, w którym dwie strony zgadzają się na wykorzystanie arbitrażu w celu rozstrzygnięcia swoich sporów.

5 głównych sektorów, które są najczęściej uzgadniane w arbitrażu handlowym to:

Prawnik w sprawach cywilnych gospodarczych – zajmuje się sporami związanymi z zawarciem umowy.

Prawnik zajmujący się sporami korporacyjnymi – zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z prawem spółek, w tym sporami wspólników i zgodnością z przepisami.

Prawnik zajmujący się sporami dotyczącymi własności intelektualnej – zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi.

Prawnik zajmujący się handlem międzynarodowym – zajmuje się umowami między różnymi krajami dotyczącymi handlu, prawa eksportowego i importu towarów.

Prawnik zajmujący się sporami morskimi – zajmuje się każdą sprawą prawną związaną z wysyłką lub transportem towarów drogą morską.

Formularze i procedury — co musisz wiedzieć, aby pomyślnie rozwiązać problem

Formularz 20a służy pełnomocnikowi do reprezentowania strony, która nie jest reprezentowana przez pełnomocnika w jakimkolwiek postępowaniu sądowym. Formularz ten musi być podpisany przez stronę, pełnomocnika i sąd. Formularz 20b stanowi pouczenie o pełnomocnictwie.

Nie można przecenić znaczenia zrozumienia tych dwóch form. Są one niezbędne, gdy musisz reprezentować kogoś innego w sądzie lub gdy ktoś inny reprezentuje Cię na rozprawie lub w sytuacji przypominającej rozprawę bez obecności adwokata.

Zalety arbitrażu handlowego nad sporami sądowymi

Arbitraż handlowy to proces rozwiązywania sporów prowadzony przez niezależną stronę trzecią. Arbiter rozpoznaje sprawę, podejmuje decyzje i wydaje postanowienia. Zwykle jest mniej kosztowny niż postępowanie sądowe. Zapewnia również większą elastyczność w rodzaju obsługiwanych spraw.

Często jest spokojniejszy niż postępowanie sądowe, ponieważ odbywa się na osobności, bez formalnego postępowania sądowego, które może być czasochłonne i kosztowne. Strony są w stanie dojść do porozumienia, jak rozwiązać spór, bez informowania ich, co mają zrobić sędzia lub ława przysięgłych, dzięki czemu arbitraż jest bardziej sprawiedliwy.

Arbitraż handlowy ma wiele zalet w porównaniu z sporami sądowymi, z kilkoma kluczowymi zaletami, że jest tańszy, szybszy i bardziej elastyczny, jeśli chodzi o rodzaje spraw, które obsługuje.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *