Reklamy to coś więcej niż tylko marketingowy żargon. Są potężną formą komunikacji, która jest ściśle regulowana przez prawo. Jednym z najczęstszych problemów prawnych związanych z reklamami jest to, czy wprowadzają w błąd lub wprowadzają w błąd, dlatego tak ważne jest, aby mieć po swojej stronie prawnika ds. reklamy.

Jak uniknąć kłopotów z przepisami dotyczącymi reklamy i marketingu

Zaczniemy od przyjrzenia się wymaganiom Federalnej Komisji Handlu (FTC) w odniesieniu do mediów nadawczych. Rozporządzenie to stanowi, że reklamodawcy muszą ujawnić, że w trakcie transmisji występuje płatne polecanie lub lokowanie produktu. Jeśli chodzi o media drukowane, FTC reguluje również tego typu reklamy z wytycznymi zarówno dla reklamodawców, jak i redaktorów. Niniejsze wytyczne obowiązują po to, aby konsumenci nie byli wprowadzani w błąd co do produktów, które są promowane przez samą publikację. Regulacja reklamy internetowej jest nadal przedmiotem dyskusji na szczeblu krajowym, ale niektóre stany stworzyły własne przepisy dotyczące tego, co można reklamować w Internecie.

Naruszenie znaku towarowego — jaka jest różnica między naruszeniem praw autorskich a naruszeniem znaku towarowego?

Naruszenie praw autorskich ma miejsce, gdy ktoś kopiuje dzieło innej osoby i próbuje przekazać je jako własne. Można to zrobić, wykorzystując dzieło jako całość lub biorąc pomysły, postacie lub motywy z tej pracy i wykorzystując je w innej pracy twórczej.

Naruszenie znaku towarowego ma miejsce, gdy ktoś używa Twojego znaku towarowego bez Twojej zgody. Powoduje to zamieszanie wśród potencjalnych klientów i ogranicza możliwość kontrolowania sposobu, w jaki ludzie kojarzą się z Twoją marką.

Naruszenie praw autorskich: Kopiowanie lub przejmowanie w posiadanie dzieła autora i próba przedstawienia go jako własnego bez prawa do tego.

Naruszenie znaku towarowego: użycie znaku towarowego w sposób, który prawdopodobnie doprowadziłby do błędnego przekonania opinii publicznej, że takie użycie jest autoryzowane przez właściciela znaku lub wyznaczonego przedstawiciela.

Historia prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej

Prawo autorskie zostało po raz pierwszy wprowadzone w Stanach Zjednoczonych wraz z ustawą o prawie autorskim z 1790 r. Ustawa ta przyznawała autorom prawa autorskie do opublikowanych przez nich prac na okres 14 lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia.

Czas trwania ochrony praw autorskich zmieniał się z biegiem czasu, ale nie bez sprzeciwu.

Obecnie czas trwania to na ogół czas życia autora plus 70 lat po śmierci (lub 120 lat po publikacji).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *