Prawa autorskie to zbiór wyłącznych praw przyznanych właścicielowi praw autorskich. Właściciel praw autorskich może kontrolować sposób wykorzystania jego pracy, czy to poprzez kopiowanie, tłumaczenie pracy na inne języki, czy też publiczne wyświetlanie.

Prawa autorskie chronią oryginalne dzieła literackie, dramatyczne lub muzyczne. Obejmuje również obrazy, rzeźby i projekty architektoniczne. Są one znane jako „dzieła”. Prawa autorskie chronią również wykonania tych dzieł – na przykład gdy aktorzy występują w sztuce.

Prawa autorskie nie chronią idei ani faktów. Oznacza to, że nie ma żadnych zabezpieczeń przed wykorzystaniem Twojego pomysłu do własnej pracy bez uznania Cię za pomysłodawcę lub twórcę tego pomysłu.

Co to jest prawo autorskie i co chroni?

Prawo autorskie to forma ochrony przyznawana autorom oryginalnych dzieł, w tym dzieł literackich, dramatycznych, muzycznych, artystycznych i niektórych innych dzieł intelektualnych.

Prawo daje właścicielowi praw autorskich wyłączne prawo do wykonywania i upoważniania innych do następujących czynności:

  • Reprodukcja utworu w odpisach lub zapisach fonograficznych;
  • Przygotowywanie prac pochodnych na podstawie pracy;
  • Rozpowszechniać publicznie kopie lub zapisy dźwiękowe utworu w drodze sprzedaży lub innego przeniesienia własności, najmu, dzierżawy lub użyczenia;
  • Wykonywać pracę publicznie;
  • Wyświetl publicznie dzieło chronione prawem autorskim.

Oznacza to, że prawo autorskie chroni ekspresję, a nie idee. Oznacza to, że nie możesz objąć prawem autorskim faktów, ale możesz objąć prawami autorskimi sposób wyrażania tych faktów.

Kiedy dzieło staje się chronione prawem autorskim?

Prawa autorskie to forma ochrony zapisana w Konstytucji Stanów Zjednoczonych i przyznana przez prawo oryginalnym dziełom autorskim, takim jak dzieła literackie, teatralne, muzyczne i artystyczne, w tym kod oprogramowania.

Dzieło podlega ochronie prawnoautorskiej w momencie powstania i utrwalenia w namacalnej formie, która jest dostrzegalna albo bezpośrednio, albo za pomocą maszyny lub urządzenia, takiego jak papier lub media elektroniczne.

Nie ma znaczenia, czy coś zostało opublikowane, czy nie może być uważane za chronione prawem autorskim. Wszystko, co musisz zrobić, to nadać swojej pracy jakąś namacalną formę, która będzie widoczna i będziesz mieć do niej prawa autorskie.

Jak możesz chronić swoją własność przed kopiowaniem bez pozwolenia?

Strony kopiujące to rosnący trend w obecnej erze cyfrowej. Te naśladujące strony internetowe udają oryginalną stronę internetową, jednocześnie kradnąc z niej treści. Istnieje wiele sposobów ochrony treści. Możesz korzystać z rejestru nazw domen, praw autorskich i znaków towarowych w celu ochrony swojej własności.

Jaką ochronę zapewnia prawo autorskie w Internecie?

Amerykańska ustawa o prawie autorskim zapewnia ochronę praw autorskich online do bezpłatnego pobrania. Jest podzielony na dwie części:

  • Sekcja 106 stanowi, że prawo przyznaje autorom dzieł chronionych prawem autorskim wyłączne prawo do ich prac. Oznacza to, że mają prawo decydować, na jakiej licencji chcą pracować. Jeśli nie określają licencji, domyślnie jest ona chroniona prawem autorskim. Jeśli ktoś inny niż autor chce wykorzystać to dzieło chronione prawem autorskim, musi najpierw poprosić o pozwolenie.
  • Sekcja 107 stanowi, że ochrona praw autorskich nie ma zastosowania, jeśli ktoś używa dzieła chronionego prawem autorskim w sposób, który kwalifikuje się jako „dozwolony użytek” (nie narusza to żadnego z kryteriów, takich jak cele komercyjne lub niekomercyjne, charakter transformacyjny).

Prawo autorskie jest jednym z fundamentów kultury i społeczeństwa.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *