Upadłość to stan prawny, w który wchodzi się, gdy nie jest się w stanie spłacić swoich długów. Nie jest to łatwy proces i może być kosztowny, ale oferuje pewne korzyści.

Upadłość to złożenie wniosku na podstawie Kodeksu Upadłościowego, co może prowadzić do bankructwa na podstawie Rozdziału 7 lub Rozdziału 13. Zgodnie z rozdziałem 7, majątek dłużnika jest likwidowany, większość długów zostaje umorzona, a wszelkie pozostałe długi muszą być spłacane przez wierzycieli w czasie w ramach planu spłaty nakazu sądowego. Bankructwo na podstawie rozdziału 13 polega na stworzeniu trzyletniego planu spłaty z przystępną miesięczną spłatą wszystkich długów (innych niż większość pożyczek studenckich).

Proces upadłościowy – co się dzieje, gdy składasz wniosek o wydanie rozdziału 7 lub 13?

Co to jest bankructwo na podstawie Rozdziału 7?

Proces ogłoszenia upadłości na podstawie rozdziału 7 jest mniej skomplikowany niż rozdział 11 lub 13. Osoba fizyczna lub firma, która złoży wniosek o tego rodzaju upadłość, zostanie zwolniona z długów w ciągu 4-5 miesięcy.

Co to jest bankructwo na podstawie rozdziału 13?

Upadłość na podstawie rozdziału 13 jest najczęstszą formą upadłości osobistej dla osób z niezabezpieczonymi długami. Osoby fizyczne mogą stworzyć plan spłaty, aby spłacić swoje niezabezpieczone długi w ciągu najbliższych 3-5 lat, nadal generując dochód.

Zarządzanie długiem przed złożeniem wniosku o upadłość

Upadłość może być świetnym sposobem na przejęcie kontroli nad swoimi finansami i rozpoczęcie od nowa. Przed złożeniem wniosku ważne jest, aby zadbać o wszelkie otwarte linie kredytowe i spłacić je przed zamknięciem konta. Twoja zdolność kredytowa spadnie po bankructwie, a najlepszym sposobem na jej ochronę jest utrzymywanie aktywnych kont i spłacanie sald w całości każdego miesiąca. Jeśli zaciągnąłeś pożyczkę osobistą lub hipotekę, musisz również upewnić się, że pożyczki te są spłacone przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Nigdy nie należy składać wniosku o ogłoszenie upadłości bez wcześniejszej konsultacji z prawnikiem, ponieważ istnieje wiele innych dostępnych opcji finansowych, które pomogą Ci wrócić na właściwe tory.

Restrukturyzacja długu Po ogłoszeniu upadłości Odwołanie sprawy

Proces restrukturyzacji poupadłościowej jest złożony. Obejmuje ocenę, jakie aktywa są dostępne, jak sfinansować długi i tak dalej. Celem jest przywrócenie stabilnej struktury finansowej, która w dłuższej perspektywie pomoże dłużnikowi zarządzać swoimi długami.

Wskazówki dotyczące budżetowania po ogłoszeniu upadłości są przydatne zarówno dla osób prowadzących własną restrukturyzację zadłużenia, jak i osób pracujących z doradcą. Wskazówki dotyczące budżetowania po ogłoszeniu upadłości należy traktować poważnie, ponieważ mogą one stworzyć lub złamać strategię upadłościową – wszystko zależy od tego, czy wiesz, dokąd trafiają Twoje pieniądze przed, w trakcie i po ogłoszeniu upadłości.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *